Abagat at Amyam (Southwest Monsoon and Northeast Monsoon)

TOPSTORIES!


“Ampat ing bengi ning kalabing-adwang mataloto panaun menabu ya, At ing kataimikan, ing ketasan ning albug king bengi, inakmul da la ring burul, Ding atlung batala a mibait king yatu, ding Ginung Dakila ning bye, Linto la karing bunduk. Ding ilug...

Read latest Sun.Star Pampanga online.

Online newspapers at PressDisplay. Newspapers from Philippines
Newspapers in English