Balibago

PERSPECTIVE!


“Inaasahan po sana namin ang inyong boluntaryong pakiki-isa at suporta sa layuning ito. Ang mga sidewalks ay para daanan ng mga tao samantalang ang mga daan ay para sa mga sasakyan. Labag po sa batas na gamitin ang mga ito para sa hanapbuhay,” the...

Read latest Sun.Star Pampanga online.

Online newspapers at PressDisplay. Newspapers from Philippines
Newspapers in English